0

Tjen penge online: Bliv forfatter

Kan du lide at skrive? Så kan du tjene penge som forfatter.

Du kan vælge at skrive hele bøger, hvis du vil, eller du kan “nøjes” med mindre pdf’er.

Skønlitteratur
Hvis du har en forfatter gemt i maven, kan du skrive dine egne bøger og sælge dem via din egen hjemmeside eller via forskellige forlag og boghandlere. Saxo.com har lavet “Saxo Selvudgiver”, hvor du kan udgive dine egne bøger. Det kører indtil videre som en beta-version, men på Saxo Selvudgivers
Facebook side er det tydeligt, at der er godt gang i selvudgivelserne.

På Novelleforlaget.dk kan du udgive noveller, hvis du ikke har lyst til at skrive lange romaner.

Søg selv på nettet – der er mange muligheder for at få udgivet dine bøger. Og det kan sagtens lade sig gøre at tjene gode penge på det.

Hvis du har mod på at skrive på engelsk, kan du også udgive på Amazon. Der florerer i øjeblikket et par succeshistorier om folk, der har valgt at skrive romaner og sælge dem som e-bøger på Amazon for eksempelvis 99 cents. Barriererne for at købe en bog for rundt regnet en femmer er meget små, så der er mange, der gør det, bare for at se om bogen er god. Og når du pludselig har solgt 5 millioner bøger, så bliver de 33 cents, du får fra hver bog, til en ganske fin fortjeneste… ;o)

Faglitteratur
Tjen penge online Bliv forfatterManualer er en god måde at tjene penge på. Det gælder om at finde et emne, som du ved noget om, og som andre kan have interesse i. (Og der vil altid være NOGEN, der har interesse i din viden – så det handler mest om at finde på emner, som vil appellere til et større publikum.)

Faglitteratur behøver selvfølgelig ikke at være manualer. Det kan også være vidensbøger, hvor du simpelthen samler en masse viden om et emne. Og hvis du nu sidder og tænker at alle emner er dækket i forvejen – der vil altid være adskillige mennesker, der har skrevet om det samme emne før – så husk
på, at for at finde den relevante information, skal man ofte rundt på mange forskellige sider.

Man skal besøge side efter side, læse dem igennem, skelne skidt fra kanel – og det kan godt tage lang tid. Så hvis du kan samle en masse relevant – og korrekt – information i en pdf, så kan det ofte godt betale sig at give lidt penge for at få lov at læse pdf’en.

Så du skal ikke lade dig afskrække af, at der findes masser af sider om emnet i forvejen. I stedet bør du fokusere på, hvad du ved noget om, og hvad du tror, andre vil interessere sig for.

Bredt eller niche?
Når du skal vælge dit emne, har du to grundlæggende muligheder. Du kan vælge et niche emne med et lille publikum og lille konkurrence, eller du kan tage et emne, som mange har interesse for. Når mange har interesse for det, er der også mange penge i det – men konkurrencen er også stor.

Så du skal overveje, om du vil bruge lang eller kort tid på søgemaskineoptimering og andre ting, der kan hjælpe dig til at overhale konkurrenterne. Det tager længere tid at få succes med sådan et emne,
men der er altså også mange flere penge i mobiltelefoner end i at strikke en sweater… ;o)

Jeg har selv en hjemmeside med hobby-inspiration; altomhobby.dk. Jeg hygger mig med at lave den, og den har i skrivende stund lidt mere end 3.000 besøgende om måneden. Til gengæld er det ikke et særlig købedygtigt publikum (eller de har i hvert fald ikke lyst til at købe en masse, når de er i hobby-mode), og samtidig er det rigtig svært at finde annoncører inden for hobby-verdenen.Så den bliver nok aldrig til en rigtig pengemaskine. ;o)

Derfor skal du huske at overveje publikummet og annoncør-mulighederne, når du vælger dit emne.

Hvordan sælger jeg mine bøger?
Du kan vælge at sælge dem via forlag og boghandlere, eller du kan lave en hjemmeside – din egen lille webshop – hvor du sælger dem.

Læs mere i artiklen “Få din egen webshop”.

hjoerringkom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *